top of page
bgImage
bgImage_edited.png

Ģeoloģija un
mērniecības

Inženierģeoloģiskā, ģeotehniskā izpēte jaunbūvēm

Mērniecības darbi

Ūdensapgādes urbumu ierīkošana un aprīkošana

Hidroģeoloģiskā izpēte

Ģeoekoloģiskā apsekošana un izpēte ēkām un teritorijām

Derīgo izrakteņu izpēte, izņemot naftas atradnes

Potenciālo dīķu vietas izpēte

Ģeoloģija un mērniecības pakalpojumi - Ģeo, SIA

Par SIA ''ĢEO''

Mūsu firmas darbības lauks ir pietiekami plašs un efektīvs.

Aicinām Jūs uz daudzpusīgu sadarbību, apzinoties, ka vērienīgi uzceltas būves vai ēku kompleksa pamatā ir zemes dzīles, kurām piemīt  likumsakarības. Mūsu uzdevums ir atšifrēt tās un izmantot Jūsu labā.

Piedāvājam pakalpojumus, kas nepieciešami ēku projektēšanai – ģeotehnisko, inženierģeoloģisko izpēti, mērniecības darbus, kā arī sniedzam pakalpojumus ūdensapgādē.

SIA „ĢEO” piedāvātos pakalpojumus nodrošina sertificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi. Konsultējamies ar
pieredzējušiem nozares pārstāvjiem.

SIA „ĢEO” rīcībā esošā urbšanas tehnika var veikt urbšanas
darbus līdz 500 m dziļumam; veikt statisko (CPT) un rotācijas (svara) (WST) zondēšanu.

par-mums
bgImage

Pakalpojumi

pakalpojumi
pakalpojumi

Inženierģeoloģiskā, ģeotehniskā izpēte jaunbūvēm:

 • daudzstāvu ēkām,

 • apakšzemes komunikāciju, ceļu trasēm un elektroapgādes līnijām.

 • ražošanas ēkām,

 • privātmājām,

 • stadioniem, skolām,

 • autostāvvietām,

Celtnes būvpamatnes izpēte, veicot urbšanu un statisko (CPT) vai svara rotācijas (WST) zondēšanu. Pēc nepieciešamības lietojam citas izpētes metodes.

 • Būvpamatnē iegulošās grunts apraksts

 • Grunts un gruntsūdens paraugu noņemšana un testēšana sadarbībā ar akreditētām laboratorijām

 • Ģeotehniskie griezumi

 • Grunts fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana

 • Gruntsūdens līmeņa un tā svārstību noteikšana

 • Vispārējais raksturojums, slēdziena sagatavošana, rekomendāciju izstrāde un iegūto datu apkopošana izpētes pārskatā

Inženierģeoloģiskā, ģeotehniskā izpēte jaunbūvēm

Esošo ēku pamatu ģeotehniskā izpēte renovējamām ēkām, ēku piebūvēm un pārbūvējamām ēkām

Papildpakalpojumi

 • Hidroģeoloģiskā izpēte

 • Ģeoekoloģiskā apsekošana un izpēte ēkām un teritorijām

 • Derīgo izrakteņu izpēte, izņemot naftas atradnes

 • Potenciālo dīķu vietas izpēte

Mērniecības darbi

 • Topogrāfiskā uzmērīšana;

 • Kadastrālā uzmērīšana;

 • Zemes robežu plāna izstrāde;

 • Izpildmērījumi;

 • Zemes ierīcības projekta izstrāde;

 • u.c. ar mērniecību saistīti pakalpojumi.

Ūdensapgādes urbumu ierīkošana un aprīkošana

 • „Spices” urbšana nelielam ūdens patēriņam

 • Ūdens ieguves urbumu („dziļurbumu”) urbšana 

 • Ūdens ieguves urbumu aprīkošana

 • Dokumentācijas (urbuma pases u.c.) sagatavošana un saskaņošana

bgImage
nozimigakie-projekti

Nozīmīgākie ģeotehniskās izpētes projekti

 • Ģeotehniskā izpēte Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai;

 • Ģeotehniskā izpēte Rīgas radio un televīzijas stacijas rekonstrukcijai;

 • Ģeotehniskā izpēte Daugavas stadiona rekonstrukcijai;

 • Ģeotehniskā izpēte t/p „Alfa” rekonstrukcijai;

 • Ģeotehniskā izpēte Skanstes apkaimes apbūvei;

 • Ģeotehniskā izpēte skiču projekta stadijai „Jaunais Rīgas centrs”, Torņakalnā;

 • Ģeotehniskā izpēte t/c „Spice”;

 • Ģeotehniskā izpēte „Swedbank” Centrālajai ēkai (Saules akmens).

bgImage

Kontakti

kontakti

ĢEO, SIA 

Adrese:
Putnu iela 9, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālrunis:

+371 29 29 76 14

E-pasts:
vadiba@siageo.lv

Darba laiks:
P.–Pt.: 9.00–17.00
S.,Sv.: brīvs

Norēķinu rekvizīti
SIA “ĢEO” 
Juridiskā adrese: Putnu iela 9, Rīga, LV-1004 
PVN Maks. Nr. LV 40003011453
AS „SEB Banka” 
konts Nr. LV55UNLA0001002467170
kods UNLALV2X

Ziņa ir nosūtīta

bottom of page